26.05.2019 17:47:01
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Heslo?

Aktuality

12.02.2019 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.

25.05.2018 - Veškeré pohledávky zadané do registru věřiteli jsou od 25. 5. 2018 obchodovatelné a systémem nabízené k prodeji. U pohledávek u kterých není výslovně nastavena cena, je nastavena na 100% nominální hodnoty.

24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.

23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.

13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.

ANTICORRO Kladno spol. s.r.o. (IČ: 46358412) - dlužník

ANTICORRO Kladno spol. s.r.o.
Průmyslová 1343
27200 Kladno
IČ: 46358412
DIČ:


Typ Fáze Datum Soud Spis.zn. Správce k.p.
Vyrovnání start 22.10.1999 Krajský obchodní soud v Praze 0 Kv 4 / 97 Bohumil Velc
Vyrovnání stop 22.11.1999 Krajský obchodní soud v Praze 0 Kv 4 / 97
Konkurs start 22.11.1999 Krajský obchodní soud v Praze 90 K 1 / 99 Bohumil Velc


Přejít zpět